Personvernerklæring

Personvernerklæring H&B Exclusive VOF

https://www.hbexclusive.com

Om personvernreglene våre

H&B Exclusive VOF bryr seg mye om personvernet ditt. Vi behandler derfor kun data som vi trenger for å (forbedre) tjenestene våre og håndterer informasjonen vi har samlet inn om deg og din bruk av tjenestene våre med forsiktighet. Vi gjør aldri dataene dine tilgjengelige for tredjeparter for kommersielle formål.

Denne personvernerklæringen gjelder for bruken av nettstedet og tjenestene levert av H&B Exclusive VOF. Startdatoen for gyldigheten av disse betingelsene er 02/10/2023, med publisering av en ny versjon utløper gyldigheten av alle tidligere versjoner. Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon om deg som samles inn av oss, hva denne informasjonen brukes til og med hvem og under hvilke betingelser denne informasjonen kan deles med tredjeparter. Vi forklarer deg også hvordan vi lagrer dataene dine og hvordan vi beskytter dataene dine mot misbruk og hvilke rettigheter du har med hensyn til personopplysningene du gir oss.

Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring, vennligst kontakt vår personvernkontaktperson, hvis kontaktinformasjon finnes på slutten av vår personvernerklæring.

Om databehandling

Nedenfor kan du lese hvordan vi behandler dataene dine, hvor vi lagrer dem, hvilke sikkerhetsteknikker vi bruker og for hvem dataene er synlige.

Nettbutikkprogramvare

Shopify

Nettbutikken vår er utviklet med programvare fra Shopify. Personopplysninger som du gjør tilgjengelig for oss til fordel for våre tjenester, vil bli delt med denne parten. Shopify har tilgang til dataene dine for å gi oss (teknisk) støtte, de vil aldri bruke dataene dine til noe annet formål. Shopify er forpliktet til å ta passende sikkerhetstiltak basert på avtalen vi har inngått med dem. Disse sikkerhetstiltakene består av bruk av SSL-kryptering og en sterk passordpolicy. Shopify er en sertifisert behandler av kredittkortdata. Shopify bruker informasjonskapsler for å samle inn teknisk informasjon om din bruk av programvaren, ingen personopplysninger samles inn og/eller lagres. Shopify forbeholder seg retten til å dele innsamlet data innenfor sin egen gruppe for å forbedre tjenestene ytterligere. Shopify tar hensyn til gjeldende juridiske oppbevaringsperioder for (personlige) data. EU/US Privacy Shield gjelder, dataene dine kan bli behandlet i USA.

Webhotell

Mitt domene

Vi kjøper webhotell og e-posttjenester fra MijnDomein. MijnDomein behandler personopplysninger på vegne av oss og bruker ikke dataene dine til egne formål. Denne parten kan samle inn metadata om bruken av tjenestene. Dette er ikke personopplysninger. MijnDomein har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre tap og uautorisert bruk av dine personopplysninger. MijnDomein er forpliktet til å opprettholde konfidensialitet i henhold til avtalen.

E-post- og e-postlister

Vi bruker tjenestene til . Denne parten har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre misbruk, tap og korrupsjon av dine og våre data så mye som mulig. har ikke tilgang til vår postkasse og vi behandler all vår e-posttrafikk konfidensielt.

Betalingsbehandlere

Klarna

Vi bruker Klarna-plattformen til å behandle (en del av) betalingene i nettbutikken vår. Klarna behandler navn, adresse og bostedsdetaljer og betalingsopplysningene dine som bankkonto eller kredittkortnummer. Klarna har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Klarna forbeholder seg retten til å bruke dataene dine til å forbedre tjenestene ytterligere og dele (anonymiserte) data med tredjeparter i denne sammenhengen. Ved søknad om utsatt betaling (kredittfasilitet) deler Klarna personopplysninger og informasjon om din økonomiske stilling med kredittvurderingsbyråer. Alle de ovennevnte garantiene med hensyn til beskyttelse av dine personopplysninger gjelder også for de delene av Klarnas tjenester som de engasjerer tredjeparter for. Klarna lagrer ikke dataene dine lenger enn det som er tillatt i henhold til de lovlige periodene.

Omtaler

Trustpilot

Vi samler inn anmeldelser via Trustpilot-plattformen. Hvis du legger igjen en anmeldelse via Trustpilot, må du oppgi navn og e-postadresse. Trustpilot deler denne informasjonen med oss ​​slik at vi kan knytte anmeldelsen til bestillingen din. I noen tilfeller kan Trustpilot kontakte deg for å gi en forklaring på anmeldelsen din. I tilfelle vi inviterer deg til å legge igjen en anmeldelse, deler vi ditt navn og e-postadresse med Trustpilot. De bruker kun denne informasjonen med det formål å invitere deg til å legge igjen en anmeldelse. Trustpilot har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Trustpilot forbeholder seg retten til å engasjere tredjeparter til å levere tjenester, og vi har gitt Trustpilot tillatelse til å gjøre det. Alle de ovennevnte garantiene med hensyn til beskyttelse av dine personopplysninger gjelder også for de delene av tjenestene som Trustpilot engasjerer tredjeparter for.

Forsendelse og logistikk

Mollie

Vi bruker Mollie-plattformen til å behandle (en del av) betalingene i nettbutikken vår. Mollie behandler navn, adresse og boligdetaljer og betalingsopplysningene dine som bankkonto eller kredittkortnummer. Mollie har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Mollie forbeholder seg retten til å bruke dataene dine til å forbedre tjenestene ytterligere og i denne sammenheng dele (anonymiserte) data med tredjeparter. Alle de ovennevnte garantiene med hensyn til beskyttelse av dine personopplysninger gjelder også for de delene av Mollies tjenester som de engasjerer tredjeparter for. Mollie lagrer ikke dataene dine lenger enn det som er tillatt i henhold til de lovlige periodene.

DHL

Hvis du legger inn en bestilling hos oss, er det vår jobb å få pakken levert til deg. Vi bruker tjenestene til DHL for å utføre leveranser. Det er nødvendig for oss å dele navn, adresse og boligdetaljer med DHL. DHL bruker kun denne informasjonen for å gjennomføre avtalen. I tilfelle DHL engasjerer underleverandører, vil DHL også gjøre dataene dine tilgjengelige for disse partene.

Fakturering og regnskap

Red tape

Vi bruker tjenestene til Rompslomp for å vedlikeholde vår administrasjon og regnskap. Vi deler ditt navn, adresse og boligdetaljer og detaljer om bestillingen din. Disse dataene brukes til å administrere salgsfakturaer. Dine personopplysninger sendes og lagres beskyttet. Rompslomp er forpliktet til å opprettholde konfidensialitet og vil behandle dataene dine konfidensielt. Rompslomp bruker ikke dine personopplysninger til andre formål enn de som er beskrevet ovenfor.

Eksterne salgskanaler

Markedsplass.en

Vi selger (noen av) varene våre via Marktplaats-plattformen.NL Hvis du legger inn en bestilling via denne plattformen, deler Marktplaats.nl din bestilling og personlige data hos oss. Vi bruker denne informasjonen til å behandle bestillingen din. Vi behandler dataene dine konfidensielt og har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene dine mot tap og uautorisert bruk.

Formål med databehandling

 

Generelt formål med behandlingen

Vi bruker kun dataene dine med det formål å tilby tjenestene våre. Dette betyr at formålet med behandlingen alltid er direkte knyttet til oppdraget du gir. Vi bruker ikke dataene dine til (målrettet) markedsføring. Hvis du deler data med oss ​​og vi bruker disse dataene til å kontakte deg på et senere tidspunkt – annet enn etter din forespørsel – vil vi be deg om eksplisitt tillatelse til å gjøre det. Dine data vil ikke bli delt med tredjeparter, annet enn for å overholde regnskapsmessige og andre administrative forpliktelser. Disse tredjepartene er alle bundet til konfidensialitet på grunnlag av avtalen mellom dem og oss eller en ed eller juridisk forpliktelse.

Automatisk innsamlede data

Data som samles inn automatisk av nettstedet vårt, behandles med sikte på å forbedre tjenestene våre ytterligere. Disse dataene (for eksempel din IP-adresse, nettleser og operativsystem) er ikke personopplysninger.

Samarbeid med skatte- og kriminaletterforskning

I aktuelle tilfeller kan H&B Exclusive VOF være lovpålagt å dele dataene dine i forbindelse med statlige skatte- eller kriminelle etterforskninger. I et slikt tilfelle er vi tvunget til å dele dine data, men vi vil motsette oss dette innenfor de mulighetene loven gir.

Oppbevaringsperioder

Vi beholder dataene dine så lenge du er vår kunde. Dette betyr at vi beholder kundeprofilen din til du angir at du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre. Hvis du informerer oss om dette, vil vi også betrakte dette som en forespørsel om å bli glemt. Dette betyr også at vi ikke lagrer dataene dine i mer enn to år


fra siste øyeblikk av kontakt eller transaksjon, med mindre det er en juridisk begrunnelse for dette. Basert på gjeldende administrative forpliktelser må vi oppbevare fakturaer med dine (personlige) data, så vi beholder disse dataene så lenge gjeldende periode løper. De ansatte har imidlertid ikke lenger tilgang til din kundeprofil og dokumenter som vi har laget som svar på oppdraget ditt.

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende nederlandsk og europeisk lovgivning har du som registrert person visse rettigheter med hensyn til personopplysningene som behandles av eller på vegne av oss. Nedenfor forklarer vi hva disse rettighetene er og hvordan du kan påberope deg disse rettighetene. I prinsippet, for å forhindre misbruk, sender vi kun kopier og kopier av dataene dine til din e-postadresse som allerede er kjent for oss. I tilfelle du ønsker å motta dataene på en annen e-postadresse eller for eksempel per post, vil vi be deg om å identifisere deg. Vi fører en administrasjon av fullførte forespørsler, i tilfelle en forespørsel om å bli glemt administrerer vi anonymiserte data. Du vil motta alle kopier og kopier av data i det maskinlesbare dataformatet som vi bruker i våre systemer. Du har rett til å sende inn en klage til den nederlandske datatilsynet når som helst hvis du mistenker at vi bruker personopplysningene dine feil.

Inspeksjonsrett

Du har alltid rett til å inspisere dataene vi behandler eller har behandlet som er knyttet til din person eller kan spores tilbake til deg. Du kan rette en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernspørsmål. Du vil da motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende deg en kopi av alle data på den e-postadressen vi kjenner til, med en oversikt over de behandlere som har disse dataene, med angivelse av hvilken kategori vi har lagret disse dataene under.

Rett til retting

Du har alltid rett til å få endret opplysningene vi behandler eller har behandlet som er knyttet til din person eller som kan spores tilbake til deg. Du kan rette en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernspørsmål. Du vil da motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende deg en bekreftelse på at dataene er justert til den e-postadressen vi kjenner til.

Rett til begrensning av behandling

Du har alltid rett til å begrense dataene vi behandler eller har behandlet som er knyttet til din person eller kan spores tilbake til deg. Du kan rette en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernspørsmål. Du vil da motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende deg en bekreftelse til den e-postadressen vi kjenner til at dataene ikke lenger vil bli behandlet før du avbryter begrensningen.

Rett til portabilitet

Du har alltid rett til å få opplysningene vi behandler eller har behandlet og som er knyttet til din person eller kan spores tilbake til deg, behandlet av en annen part. Du kan rette en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernspørsmål. Du vil da motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende deg kopier eller kopier av alle data om deg som vi har behandlet eller som har blitt behandlet på våre vegne av andre prosessorer eller tredjeparter på den e-postadressen vi kjenner til. Med all sannsynlighet kan vi ikke lenger fortsette tjenesten i et slikt tilfelle, fordi sikker kobling av datafiler ikke lenger kan garanteres.

Rett til innsigelse og andre rettigheter

I passende tilfeller har du rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger av eller på vegne av H&B Exclusive VOF. Hvis du protesterer, vil vi umiddelbart stoppe databehandlingen i påvente av behandling av innsigelsen din. Hvis innsigelsen din er velbegrunnet, vil vi lage kopier og/eller kopier av data som vi behandler eller har behandlet tilgjengelig for deg, og deretter avslutte behandlingen permanent. Du har også rett til ikke å bli gjenstand for automatisert individuell beslutningstaking eller profilering. Vi behandler ikke dine data på en slik måte at denne retten gjelder. Dersom du mener at dette er tilfelle, vennligst kontakt vår kontaktperson for personvernsaker.

Informasjonskapsler

Google Analytics

Informasjonskapsler fra det amerikanske selskapet Google plasseres via nettstedet vårt som en del av "Analytics"-tjenesten. Vi bruker denne tjenesten til å spore og motta rapporter om hvordan besøkende bruker nettstedet. Denne databehandleren kan være forpliktet til å gi tilgang til disse dataene basert på gjeldende lover og forskrifter. Vi samler inn informasjon om surfeatferden din og deler disse dataene med Google. Google kan tolke denne informasjonen sammen med andre datasett og dermed spore bevegelsene dine på Internett. Google bruker denne informasjonen til å tilby målrettede annonser (Adwords) og andre Google-tjenester og -produkter.

Tredjeparts informasjonskapsler

Hvis tredjeparts programvareløsninger bruker informasjonskapsler, er dette angitt i denne personvernerklæringen.

Endringer i personvernreglene

Vi forbeholder oss retten til å endre personvernreglene våre når som helst. Du vil imidlertid alltid finne den nyeste versjonen på denne siden. Dersom den nye personvernerklæringen får konsekvenser for måten vi behandler allerede innsamlede data knyttet til deg på, vil vi informere deg på e-post.

Kontaktdetaljer

H&B Exclusive Refurbished MTB-er

Sint Anthonisweg 2-D

5831 AE Boxmeer

Nederland

T (0085) 050-1685

E info@hbexclusive.nl