Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů H&B Exclusive VOF

https://www.hbexclusive.com

O našich zásadách ochrany osobních údajů

H&B Exclusive VOF se hodně stará o vaše soukromí. Zpracováváme tedy pouze údaje, které potřebujeme pro (zlepšení) našich služeb, a s informacemi, které jsme o vás a vašem používání našich služeb shromáždili, nakládáme opatrně. Vaše údaje nikdy nezpřístupňujeme třetím stranám pro komerční účely.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání webových stránek a služeb poskytovaných společností H&B Exclusive VOF. Počáteční datum platnosti těchto podmínek je 2.10.2023, zveřejněním nové verze končí platnost všech předchozích verzí. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké informace o vás shromažďujeme, k čemu tyto informace používáme a s kým a za jakých podmínek mohou být tyto informace sdíleny s třetími stranami. Vysvětlíme vám také, jak vaše údaje uchováváme a jak je chráníme před zneužitím a jaká máte práva s ohledem na osobní údaje, které nám poskytujete.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, obraťte se na naši kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů, jejíž kontaktní údaje naleznete na konci našich zásad ochrany osobních údajů.

O zpracování dat

Níže si můžete přečíst, jak vaše data zpracováváme, kde je uchováváme, jaké bezpečnostní techniky používáme a pro koho jsou data viditelná.

Software internetového obchodu

Shopify

Náš online obchod byl vyvinut pomocí softwaru od Shopify. Osobní údaje, které nám zpřístupníte ve prospěch našich služeb, budou sdíleny s touto stranou. Shopify má přístup k vašim údajům, aby nám poskytl (technickou) podporu, nikdy vaše údaje nepoužije k žádnému jinému účelu. Shopify je povinna přijmout vhodná bezpečnostní opatření na základě smlouvy, kterou jsme s nimi uzavřeli. Tato bezpečnostní opatření se skládají z použití šifrování SSL a zásady silného hesla. Shopify je certifikovaný zpracovatel údajů o kreditních kartách. Shopify používá soubory cookie ke shromažďování technických informací o vašem používání softwaru, neshromažďují a/nebo neukládají žádné osobní údaje. Shopify si vyhrazuje právo sdílet shromážděná data v rámci své vlastní skupiny za účelem dalšího zlepšování služeb. Shopify bere v úvahu platné zákonné doby uchovávání (osobních) údajů. Platí EU/US Privacy Shield, vaše údaje mohou být zpracovávány ve Spojených státech amerických.

Webhosting

MojeDoména

Nakupujeme webhostingové a e-mailové služby od MijnDomein. MijnDomein zpracovává osobní údaje naším jménem a nepoužívá vaše údaje pro své vlastní účely. Tato strana může shromažďovat metadata o používání služeb. Nejedná se o osobní údaje. Společnost MijnDomein přijala vhodná technická a organizační opatření, aby zabránila ztrátě a neoprávněnému použití vašich osobních údajů. Společnost MijnDomein je podle smlouvy povinna zachovávat mlčenlivost.

E-mail a seznamy adresátů

Využíváme služeb . Tato strana přijala vhodná technická a organizační opatření, aby v maximální možné míře zabránila zneužití, ztrátě a poškození vašich a našich dat. nemá přístup do naší poštovní schránky a veškerý náš e-mailový provoz považujeme za důvěrný.

Zpracovatelé plateb

Klarna

Pro zpracování (části) plateb v našem internetovém obchodě používáme platformu Klarna. Klarna zpracovává vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti a vaše platební údaje, jako je váš bankovní účet nebo číslo kreditní karty. Klarna přijala vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Klarna si vyhrazuje právo používat vaše údaje k dalšímu zlepšování svých služeb a v této souvislosti sdílet (anonymizovaná) data s třetími stranami. V případě žádosti o odloženou platbu (úvěrový nástroj) sdílí Klarna osobní údaje a informace o vaší finanční situaci s ratingovými agenturami. Všechny výše uvedené záruky s ohledem na ochranu vašich osobních údajů se vztahují i ​​na části služeb společnosti Klarna, pro které si najímají třetí strany. Klarna neuchovává vaše údaje déle, než povolují zákonné lhůty.

Recenze

Trustpilot

Recenze shromažďujeme prostřednictvím platformy Trustpilot. Pokud zanecháte recenzi přes Trustpilot, musíte uvést své jméno a e-mailovou adresu. Trustpilot s námi sdílí tyto informace, abychom mohli propojit recenzi s vaší objednávkou. V některých případech vás může společnost Trustpilot kontaktovat, aby vám poskytla vysvětlení k vaší recenzi. V případě, že vás vyzveme k napsání recenze, sdělíme vaše jméno a e-mailovou adresu společnosti Trustpilot. Tyto informace používají pouze k tomu, aby vás pozvali k zanechání recenze. Trustpilot přijal vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Trustpilot si vyhrazuje právo zapojit třetí strany k poskytování služeb a my jsme k tomu dali Trustpilot povolení. Všechny výše uvedené záruky s ohledem na ochranu vašich osobních údajů se vztahují i ​​na části služeb, pro které Trustpilot angažuje třetí strany.

Přeprava a logistika

Mollie

Pro zpracování (části) plateb v našem internetovém obchodě používáme platformu Mollie. Mollie zpracovává vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti a vaše platební údaje, jako je váš bankovní účet nebo číslo kreditní karty. Mollie přijala vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Mollie si vyhrazuje právo používat vaše údaje k dalšímu zlepšování služeb a v této souvislosti sdílet (anonymizovaná) data s třetími stranami. Všechny výše uvedené záruky s ohledem na ochranu vašich osobních údajů se vztahují i ​​na části služeb společnosti Mollie, pro které zaměstnávají třetí strany. Mollie neuchovává vaše údaje déle, než povolují zákonné lhůty.

DHL

Pokud u nás zadáte objednávku, je naším úkolem doručit vám váš balíček. K realizaci dodávek využíváme služeb DHL. Je nutné, abychom s DHL sdělili vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti. DHL používá tyto informace pouze pro účely plnění smlouvy. V případě, že DHL zapojí subdodavatele, DHL zpřístupní vaše údaje také těmto stranám.

Fakturace a účetnictví

byrokracie

Pro správu naší administrativy a účetnictví využíváme služeb Rompslomp. Sdílíme vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti a podrobnosti týkající se vaší objednávky. Tyto údaje slouží ke správě prodejních faktur. Vaše osobní údaje jsou odesílány a uchovávány chráněné. Rompslomp je povinen zachovávat mlčenlivost a bude s vašimi údaji zacházet důvěrně. Rompslomp nepoužívá vaše osobní údaje k jiným účelům, než jsou výše popsané.

Externí prodejní kanály

Tržiště.en

Prodáváme (některé) naše položky prostřednictvím platformy Marktplaats.NL Pokud zadáte objednávku prostřednictvím této platformy, Marktplaats bude sdílet.nl vaši objednávku a osobní údaje u nás. Tyto informace používáme ke zpracování vaší objednávky. S vašimi údaji nakládáme důvěrně a přijali jsme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů před ztrátou a neoprávněným použitím.

Účel zpracování dat

 

Obecný účel zpracování

Vaše údaje používáme pouze za účelem poskytování našich služeb. To znamená, že účel zpracování vždy přímo souvisí s vámi poskytnutým zadáním. Vaše údaje nepoužíváme pro (cílený) marketing. Pokud s námi sdílíte údaje a my je použijeme k tomu, abychom vás kontaktovali později – jinak než na vaši žádost – požádáme vás o výslovné svolení k tomu. Vaše údaje nebudou sdíleny se třetími stranami, s výjimkou plnění účetních a jiných administrativních povinností. Všechny tyto třetí strany jsou vázány mlčenlivostí na základě smlouvy mezi nimi a námi nebo přísahou či právním závazkem.

Automaticky shromážděná data

Údaje shromažďované automaticky našimi webovými stránkami jsou zpracovávány s cílem dalšího zlepšování našich služeb. Tyto údaje (například vaše IP adresa, webový prohlížeč a operační systém) nejsou osobními údaji.

Spolupráce s daňovým a trestním vyšetřováním

Ve vhodných případech může společnost H&B Exclusive VOF ze zákona vyžadovat sdílení vašich údajů v souvislosti s vládními daňovými nebo trestními vyšetřováními. V takovém případě jsme nuceni vaše údaje sdílet, ale v rámci možností, které zákon nabízí, se tomu budeme bránit.

Doby uchování

Vaše údaje uchováváme, dokud jste naším klientem. To znamená, že uchováváme váš zákaznický profil, dokud neuvedete, že si již nepřejete naše služby využívat. Pokud nás o tom informujete, budeme to považovat také za požadavek, abychom byli zapomenuti. To také znamená, že vaše data neuchováváme déle než dva roky


od posledního okamžiku kontaktu nebo transakce, pokud pro to neexistuje právní důvod. Na základě příslušných administrativních povinností musíme uchovávat faktury s vašimi (osobními) údaji, takže tyto údaje budeme uchovávat po dobu trvání příslušného období. Zaměstnanci však již nemají přístup k vašemu profilu klienta a dokumentům, které jsme vytvořili v reakci na váš úkol.

Vaše práva

Podle platných nizozemských a evropských právních předpisů máte jako subjekt údajů určitá práva, pokud jde o osobní údaje zpracovávané námi nebo naším jménem. Níže vysvětlujeme, co tato práva jsou a jak můžete tato práva uplatnit. V zásadě, abychom zabránili zneužití, zasíláme kopie a kopie vašich údajů pouze na vaši e-mailovou adresu, která je nám již známa. V případě, že si přejete dostávat údaje na jinou e-mailovou adresu nebo například poštou, požádáme vás o vaši identifikaci. Vedeme administraci vyplněných požadavků, v případě požadavku na zapomenutí spravujeme anonymizovaná data. Všechny kopie a kopie dat obdržíte ve strojově čitelném datovém formátu, který používáme v rámci našich systémů. Máte právo kdykoli podat stížnost u nizozemského úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte podezření, že vaše osobní údaje používáme nesprávně.

Právo kontroly

Vždy máte právo nahlédnout do údajů, které zpracováváme nebo jsme zpracovávali a které se týkají vaší osoby nebo je lze zpětně vysledovat. V tomto smyslu můžete požádat naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů. Poté obdržíte odpověď na vaši žádost do 30 dnů. Pokud bude Vaší žádosti vyhověno, zašleme Vám na nám známou e-mailovou adresu kopii všech údajů s přehledem zpracovatelů, kteří tyto údaje mají, s uvedením kategorie, do které tyto údaje ukládáme.

Právo na opravu

Vždy máte právo na změnu údajů, které zpracováváme nebo zpracováváme a které se týkají vaší osoby nebo je lze zpětně vysledovat. V tomto smyslu můžete požádat naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů. Poté obdržíte odpověď na vaši žádost do 30 dnů. Pokud bude vaší žádosti vyhověno, zašleme vám potvrzení o úpravě údajů na nám známou e-mailovou adresu.

Právo na omezení zpracování

Vždy máte právo na omezení údajů, které zpracováváme nebo zpracováváme a které se týkají vaší osoby nebo je lze zpětně vysledovat. V tomto smyslu můžete požádat naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů. Poté obdržíte odpověď na vaši žádost do 30 dnů. Pokud bude vaší žádosti vyhověno, zašleme vám na nám známou e-mailovou adresu potvrzení, že údaje již nebudou zpracovávány, dokud omezení nezrušíte.

Právo na přenositelnost

Vždy máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme nebo jsme zpracovávali a které se týkají vaší osoby nebo je lze zpětně vysledovat, zpracovala jiná strana. V tomto smyslu můžete požádat naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů. Poté obdržíte odpověď na vaši žádost do 30 dnů. Pokud bude vaší žádosti vyhověno, zašleme vám na nám známou e-mailovou adresu kopie nebo kopie všech údajů o vás, které jsme zpracovali nebo které pro nás zpracovali jiní zpracovatelé nebo třetí strany. S největší pravděpodobností v takovém případě již nemůžeme pokračovat ve službě, protože již nelze zaručit bezpečné propojení datových souborů.

Právo na námitku a další práva

Ve vhodných případech máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností H&B Exclusive VOF nebo jejím jménem. Pokud vznesete námitku, okamžitě zastavíme zpracování údajů až do vyřízení vaší námitky. Pokud je vaše námitka opodstatněná, zpřístupníme vám kopie a/nebo kopie údajů, které zpracováváme nebo jsme je zpracovali, a poté zpracování trvale ukončíme. Máte také právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování nebo profilování. Vaše údaje nezpracováváme tak, aby toto právo platilo. Pokud se domníváte, že tomu tak je, kontaktujte prosím naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů.

Soubory cookie

Google Analytics

Cookies od americké společnosti Google jsou umístěny prostřednictvím našich webových stránek v rámci služby „Analytics“. Tuto službu používáme ke sledování a přijímání zpráv o tom, jak návštěvníci web používají. Tento zpracovatel může být povinen poskytnout přístup k těmto údajům na základě platných zákonů a předpisů. Shromažďujeme informace o vašem chování při surfování a sdílíme tyto údaje se společností Google. Google dokáže tyto informace interpretovat ve spojení s dalšími datovými soubory a sledovat tak váš pohyb na internetu. Google používá tyto informace k nabízení cílených reklam (Adwords) a dalších služeb a produktů Google.

Soubory cookie třetích stran

Pokud softwarová řešení třetích stran používají soubory cookie, je to uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše zásady ochrany osobních údajů. Na této stránce však vždy najdete nejnovější verzi. Pokud budou mít nové zásady ochrany osobních údajů důsledky pro způsob, jakým zpracováváme již shromážděné údaje, které se vás týkají, budeme vás informovat e-mailem.

Kontaktní údaje

H&B Exkluzivní repasované MTB

Sint Anthonisweg 2-D

5831 AE Boxmeer

Nizozemsko

T (0085) 050-1685

E info@hbexclusive.nl