varning

 Ansvarsfriskrivning för hbexclusive.com

VOF (handelskammaren: 82554420), nedan kallad VD, ger dig härmed tillgång till hbexclusive.nl ("webbplatsen") och inbjuder dig att köpa det som erbjuds.
VD förbehåller sig rätten att göra det förbehåller sig rätten att ändra innehållet eller ta bort delar när som helst utan att behöva meddela dig.

Begränsat ansvar

VD gör allt för att uppdatera och/eller komplettera innehållet på webbplatsen så ofta som möjligt. Trots denna omsorg och uppmärksamhet är det möjligt att innehållet är ofullständigt och/eller felaktigt.
Materialet som erbjuds på webbplatsen erbjuds utan någon form av garanti eller anspråk på riktighet. Dessa material kan ändras när som helst utan föregående meddelande från VD.
Särskilt är priser och annan information om produkter på webbplatsen föremål för uppenbara programmerings- och typografiska fel. Du kan inte göra anspråk på ett avtal med VD baserat på sådana fel. VD kan aldrig acceptera ansvar för hyperlänkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som ingår på webbplatsen.

Upphovsrätt

Alla immateriella rättigheter avseende detta material tillhör VD och dess licensgivare.
Kopiering, distribution och all annan användning av detta material är inte tillåten utan skriftligt tillstånd från VD, utom och endast i den utsträckning som annat anges i bestämmelser om tvingande lag (såsom citaträtten), om inte annat anges för specifika material.

Övrigt

Denna ansvarsfriskrivning kan ändras från tid till annan.