Klagomålshantering

Det kan alltid hända att du inte är nöjd med din beställning, då gör vi vårt bästa för att lösa det åt dig.

Skicka alltid in ditt klagomål till oss först!

Har du en fråga eller ett klagomål om din beställning? Du kan alltid kontakta oss så att vi kan hantera ditt klagomål direkt.

Du kan använda oss Kontaktformulär

I enlighet med våra allmänna villkor kommer vi att ge ett väsentligt svar inom 14 dagar efter mottagandet av klagomålet. Om vi ​​inte kan lösa din begäran kan du skicka in en begäran till European Online Dispute Platform (ODR). Du kan skicka in en begäran online på webbplatsen för den europeiska onlinetvistplattformen ODR (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).