Integritetspolicy

Sekretesspolicy VOF

https://www.hbexclusive.com

Om vår integritetspolicy

VOF bryr sig mycket om din integritet. Vi behandlar därför endast uppgifter som vi behöver för att (förbättra) våra tjänster och hanterar den information vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster med omsorg. Vi gör aldrig dina uppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål.

Denna integritetspolicy gäller för användningen av webbplatsen och tjänsterna som tillhandahålls av VOF. Startdatumet för giltigheten av dessa villkor är 02/10/2023, med publiceringen av en ny version upphör giltigheten för alla tidigare versioner. Denna integritetspolicy beskriver vilken information om dig som samlas in av oss, vad denna information används till och med vem och under vilka förutsättningar denna information kan komma att delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk och vilka rättigheter du har med avseende på de personuppgifter du lämnar till oss.

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta vår sekretesskontaktperson, vars kontaktuppgifter finns i slutet av vår integritetspolicy.

Om databehandling

Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina uppgifter, var vi lagrar dem, vilka säkerhetstekniker vi använder och för vilka uppgifterna är synliga.

Onlinebutiksmjukvara

Shopify

Vår onlinebutik har utvecklats med programvara från Shopify. Personuppgifter som du gör tillgängliga för oss till förmån för våra tjänster kommer att delas med denna part. Shopify har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter för något annat ändamål. Shopify är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder baserat på det avtal vi har slutit med dem. Dessa säkerhetsåtgärder består av tillämpningen av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Shopify är en certifierad processor av kreditkortsdata. Shopify använder cookies för att samla in teknisk information om din användning av programvaran, inga personuppgifter samlas in och/eller lagras. Shopify förbehåller sig rätten att dela insamlad data inom sin egen grupp för att ytterligare förbättra tjänsterna. Shopify tar hänsyn till gällande lagliga lagringsperioder för (personlig) data. EU/US Privacy Shield gäller, dina uppgifter kan komma att behandlas i USA.

Webbhotell

MyDomain

Vi köper webbhotell och e-posttjänster från MijnDomein. MijnDomein behandlar personuppgifter för vår räkning och använder inte dina uppgifter för sina egna syften. Denna part kan samla in metadata om användningen av tjänsterna. Detta är inte personuppgifter. MijnDomein har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och obehörig användning av dina personuppgifter. MijnDomein är skyldig att upprätthålla konfidentialitet enligt avtalet.

E-post- och e-postlistor

Vi använder tjänsterna från . Denna part har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och korruption av dina och våra data så mycket som möjligt. har ingen tillgång till vår brevlåda och vi behandlar all vår e-posttrafik konfidentiellt.

Betalningsbehandlare

Klarna

Vi använder Klarna-plattformen för att behandla (en del av) betalningarna i vår webbutik. Klarna behandlar ditt namn, adress och bostadsuppgifter samt dina betalningsuppgifter såsom ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Klarna har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Klarna förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra sina tjänster och att dela (anonymiserad) data med tredje part i detta sammanhang. Vid ansökan om anstånd med betalning (kreditmöjlighet) delar Klarna personuppgifter och information om din ekonomiska ställning med kreditvärderingsinstitut. Alla ovan nämnda garantier vad gäller skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av Klarnas tjänster som de anlitar tredje part för. Klarna lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lagstadgade perioder.

Recensioner

Trustpilot

Vi samlar in recensioner via Trustpilots plattform. Om du lämnar ett omdöme via Trustpilot måste du uppge ditt namn och din e-postadress. Trustpilot delar denna information med oss ​​så att vi kan länka recensionen till din beställning. I vissa fall kan Trustpilot kontakta dig för att ge en förklaring till din recension. I händelse av att vi bjuder in dig att lämna en recension kommer vi att dela ditt namn och din e-postadress med Trustpilot. De använder endast denna information i syfte att bjuda in dig att lämna en recension. Trustpilot har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Trustpilot förbehåller sig rätten att engagera tredje part för att tillhandahålla tjänster, och vi har gett Trustpilot tillstånd att göra det. Alla ovan nämnda garantier med avseende på skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av tjänsterna som Trustpilot anlitar tredje part för.

Frakt och logistik

Mollie

Vi använder Mollie-plattformen för att behandla (en del av) betalningarna i vår onlinebutik. Mollie behandlar ditt namn, adress och bostadsinformation samt dina betalningsuppgifter såsom ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Mollie har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Mollie förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsterna och att i detta sammanhang dela (anonymiserad) data med tredje part. Alla ovan nämnda garantier med avseende på skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av Mollies tjänster som de anlitar tredje part för. Mollie lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lagstadgade perioder.

DHL

Om du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att få ditt paket levererat till dig. Vi använder oss av DHLs tjänster för att utföra leveranser. Det är nödvändigt för oss att dela ditt namn, adress och bostadsinformation med DHL. DHL använder endast denna information i syfte att verkställa avtalet. I händelse av att DHL anlitar underleverantörer kommer DHL även att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

Fakturering och redovisning

byråkrati

Vi använder Rompslomps tjänster för att upprätthålla vår administration och bokföring. Vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation och detaljer om din beställning. Dessa uppgifter används för att administrera försäljningsfakturor. Dina personuppgifter skickas och lagras skyddade. Rompslomp är skyldig att upprätthålla konfidentialitet och kommer att behandla dina uppgifter konfidentiellt. Rompslomp använder inte dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs ovan.

Externa försäljningskanaler

Marknadsplats.sv

Vi säljer (en del av) våra varor via Marktplaats-plattformen.NL Om du gör en beställning via denna plattform kommer Marktplaats att dela.nl din beställning och personuppgifter hos oss. Vi använder denna information för att behandla din beställning. Vi hanterar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och obehörig användning.

Syftet med databehandlingen

 

Allmänt syfte med behandlingen

Vi använder endast dina uppgifter i syfte att tillhandahålla våra tjänster. Det innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt relaterat till det uppdrag du tillhandahåller. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar data med oss ​​och vi använder dessa uppgifter för att kontakta dig vid ett senare tillfälle - annat än på din begäran - kommer vi att be dig om uttryckligt tillstånd att göra det. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part, annat än för att uppfylla redovisnings- och andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter är alla bundna till konfidentialitet på grundval av avtalet mellan dem och oss eller en ed eller juridisk förpliktelse.

Automatiskt insamlad data

Data som samlas in automatiskt av vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Dessa data (till exempel din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personuppgifter.

Samarbete med skatte- och brottsutredningar

I lämpliga fall kan VOF enligt lag vara skyldig att dela dina uppgifter i samband med statliga skatte- eller brottsutredningar. I ett sådant fall är vi tvungna att dela dina uppgifter, men vi kommer att motsätta oss detta inom de möjligheter som lagen erbjuder.

Lagringsperioder

Vi behåller dina uppgifter så länge du är vår kund. Det innebär att vi behåller din kundprofil tills du anger att du inte längre vill använda våra tjänster. Om du informerar oss om detta kommer vi också att betrakta detta som en begäran om att bli glömd. Detta innebär också att vi inte lagrar dina uppgifter längre än två år


från det sista ögonblicket av kontakt eller transaktion, såvida det inte finns en juridisk motivering för detta. Baserat på tillämpliga administrativa skyldigheter måste vi spara fakturor med dina (personliga) uppgifter, så vi kommer att behålla dessa uppgifter så länge som den tillämpliga perioden löper. Däremot har anställda inte längre tillgång till din kundprofil och dokument som vi har tagit fram som svar på ditt uppdrag.

Dina rättigheter

Under tillämplig holländsk och europeisk lagstiftning har du som registrerad vissa rättigheter med avseende på de personuppgifter som behandlas av eller på uppdrag av oss. Nedan förklarar vi vilka dessa rättigheter är och hur du kan åberopa dessa rättigheter. I princip, för att förhindra missbruk, skickar vi endast kopior och kopior av dina uppgifter till den e-postadress du redan känner till. I händelse av att du önskar få uppgifterna på en annan e-postadress eller till exempel per post kommer vi att be dig identifiera dig. Vi behåller en administration av genomförda förfrågningar, vid en förfrågan om att bli glömd administrerar vi anonymiserad data. Du kommer att få alla kopior och kopior av data i det maskinläsbara dataformatet som vi använder inom våra system. Du har rätt att lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten när som helst om du misstänker att vi använder dina personuppgifter felaktigt.

Rätt till inspektion

Du har alltid rätt att ta del av de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat som avser din person eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en kopia av alla uppgifter på den e-postadress som vi känner till, med en översikt över de processorer som har dessa uppgifter, med angivande av vilken kategori vi har lagrat dessa uppgifter.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar eller låter behandla som avser din person eller kan spåras tillbaka till dig ändras. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas skickar vi dig en bekräftelse på att uppgifterna har justerats till den e-postadress som vi känner till.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har alltid rätt att begränsa de uppgifter som vi behandlar eller låter behandla som avser din person eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka en bekräftelse till den e-postadress som vi känner till att uppgifterna inte längre kommer att behandlas förrän du avbryter begränsningen.

Rätt till portabilitet

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat och som avser din person eller kan spåras tillbaka till dig, behandlade av annan part. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka kopior eller kopior av alla uppgifter om dig som vi har behandlat eller som har behandlats för vår räkning av andra processorer eller tredje parter till den e-postadress som vi känner till. Med all sannolikhet kan vi inte längre fortsätta tjänsten i ett sådant fall, eftersom säker länkning av datafiler inte längre kan garanteras.

Rätt till invändning och andra rättigheter

Du har rätt att, när så är lämpligt, invända mot behandlingen av dina personuppgifter av eller på uppdrag av VOF. Om du invänder kommer vi omedelbart att stoppa databehandlingen i avvaktan på hanteringen av din invändning. Om din invändning är välgrundad kommer vi att göra kopior och/eller kopior av uppgifter som vi behandlar eller har behandlat tillgängliga för dig och sedan avbryta behandlingen permanent. Du har också rätt att inte bli föremål för automatiskt individuellt beslutsfattande eller profilering. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet gäller. Om du tror att så är fallet, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.

Cookies

Google Analytics

Cookies från det amerikanska företaget Google placeras via vår webbplats som en del av tjänsten "Analytics". Vi använder denna tjänst för att spåra och ta emot rapporter om hur besökare använder webbplatsen. Denna processor kan vara skyldig att ge tillgång till dessa uppgifter baserat på tillämpliga lagar och förordningar. Vi samlar in information om ditt surfbeteende och delar denna data med Google. Google kan tolka denna information i samband med andra datamängder och därmed spåra dina rörelser på internet. Google använder denna information för att erbjuda riktade annonser (Adwords) och andra tjänster och produkter från Google.

Tredjepartscookies

Om mjukvarulösningar från tredje part använder cookies, anges detta i denna sekretesspolicy.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Du hittar dock alltid den senaste versionen på denna sida. Om den nya integritetspolicyn får konsekvenser för det sätt på vilket vi behandlar redan insamlade uppgifter som rör dig kommer vi att informera dig via e-post.

Kontaktuppgifter

Renoverade MTB:er

Sint Anthonisweg 2-D

5831 AE Boxmeer

Nederländerna

T (0085) 050-1685

E info@hbexclusive.nl