Ваучер за подарък

 Условия ваучер за подарък

 • Ваучерът за подарък може да се използва максимум веднъж на имейл адрес за онлайн поръчка.
 • Може да се използва един подаръчен ваучер за поръчка.
 • Ако анулирате поръчка, в която е използван ваучер за подарък, ще получите възстановяване на сумата за същия ваучер за подарък.
 • Всеки ваучер за подарък е валиден за определен период. След този период ваучерът за подарък вече не може да се използва, освен ако не е посочено друго.
 • Не можете да обменяте кодове за отстъпка за пари.
 • Кодовете за отстъпка се издават веднъж. В случай на кражба или загуба няма да се възстановяват средства. Загубата също така включва (случайно) изтриване на имейли.
 • Не е разрешено да се променя или фалшифицира ваучер за подарък, включително хакване, спам или препращане.
 • Не можете да използвате ваучери за подарък за търговски цели и/или цели, различни от тези, за които са издадени.
 • Всеки (опит) измама или друго неразрешено действие ще бъде регистрирано и ще доведе до отказ на използването на ваучера за подарък.
 • си запазва правото да промени преждевременно правилата и условията на ваучера за подарък или да обяви ваучера за подарък за невалиден.

Защо моята карта за подарък не работи?

Може да се случи вашият ваучер за подарък да не работи. Най-честите причини са следните:

 • Въвели сте ваучера за подарък неправилно. Проверете внимателно дали подаръчният ваучер е преведен правилно.
 • Вече сте използвали ваучер за подарък. С   можете да използвате максимум 1 ваучер за подарък на поръчка.
 • Нашите ваучери за подарък не са валидни в комбинация с други промоции.