Termeni și condiții

Cuprins


Articolul 1 - Definiții
Articolul 2 - Identitatea întreprinzătorului
Articolul 3 - Aplicabilitate
Articolul 4 - Oferta
Articolul 5 - Contractul
Articolul 6 - Dreptul de retragere
Articolul 7 - Costuri în caz de retragere
Articolul 8 - Excluderea dreptului de retragere
Articolul 9 - Prețul
Articolul 10 - Conformitate și garanție
Articolul 11 ​​- Livrare și execuție
Articolul 12 - Plata
Articolul 13 - Procedura de contestare
Articolul 14 - Litigii
Articolul 15 - Dispoziții suplimentare sau abatetoare

Articolul 1 - Definiții


În aceste condiții se aplică următoarele definiții:

 1. Perioada de retragere: perioada în care consumatorul își poate exercita dreptul de retragere
 2. Consumator: persoana fizică care nu acționează în exercitarea unei profesii sau a unei afaceri și care încheie un contract la distanță cu întreprinzătorul;
 3. Ziua: ziua calendaristică;
 4. Tranzacție pe durată: un contract la distanță referitor la o serie de produse și/sau servicii, a căror obligație de livrare și/sau cumpărare este repartizată în timp;
 5. Suport de date durabil: orice mijloc care permite consumatorului sau antreprenorului să stocheze informațiile care îi sunt adresate personal într-un mod care să permită consultarea ulterioară și reproducerea neschimbată a informațiilor stocate.
 6. Dreptul de retragere: opțiunea consumatorului de a renunța la contractul la distanță în perioada de reflecție;
 7. Formular model: formularul model de retragere pe care întreprinzătorul îl pune la dispoziție pe care un consumator îl poate completa atunci când dorește să își exercite dreptul de retragere.
 8. Antreprenor: persoana fizică sau juridică care oferă produse și/sau servicii de la distanță consumatorilor;
 9. Contract la distanță: un acord în care, în contextul unui sistem organizat de întreprinzător pentru vânzarea la distanță de produse și/sau servicii, se folosește exclusiv unul sau mai multe produse și/sau servicii până la și inclusiv încheierea acordului de tehnici de comunicare la distanță;
 10. Tehnologie pentru comunicare la distanță: înseamnă care poate fi folosită pentru încheierea unui contract, fără ca consumatorul și întreprinzătorul să se afle în aceeași cameră în același timp.
 11. Termeni și condiții generale: acești Termeni și condiții generale ale antreprenorului.

 

Articolul 2 - Identitatea antreprenorului

 

H&B Exclusive VOF
Spoorstraat 56-58
5831 CM Boxmeer
Olanda
T+31850501685
Whatsapp +31850501685
KVK 82554420
Număr de TVA NL862516857B01
IBAN NL07 INGB 0006 5476 85

 

Articolul 3 - Aplicabilitate

 1. Acești termeni și condiții generale se aplică fiecărei oferte a antreprenorului și oricărui contract la distanță și comenzi încheiate între antreprenor și consumator.
 2. Înainte de încheierea contractului la distanță, textul acestor termeni și condiții generale va fi pus la dispoziția consumatorului. In cazul in care acest lucru nu este rezonabil posibil, inainte de incheierea contractului la distanta, se va indica ca termenii si conditiile generale pot fi verificate la antreprenor si ca acestea vor fi trimise gratuit in cel mai scurt timp la cererea consumatorului.
 3. În cazul în care contractul la distanță se încheie electronic, fără a aduce atingere paragrafului anterior și înainte de încheierea contractului la distanță, textul acestor termeni și condiții generale poate fi pus la dispoziția consumatorului pe cale electronică, astfel încât să poată fi citit de către consumatorul poate fi stocat cu ușurință pe un suport de date durabil. În cazul în care acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, înainte de încheierea contractului la distanță, se va indica unde pot fi vizualizate în format electronic termenii și condițiile generale și că aceștia vor fi expediați gratuit electronic sau altfel la cererea consumatorului.
 4. În cazul în care, pe lângă acești termeni și condiții generale, se aplică și termeni și condiții specifice pentru produse sau servicii, al doilea și al treilea paragraf se aplică mutatis mutandis, iar în cazul unor termeni și condiții generale contradictorii, consumatorul poate oricând se bazează pe dispoziţia aplicabilă care i se aplică este cea mai favorabilă.
 5. Dacă una sau mai multe prevederi din acești termeni și condiții generale sunt în orice moment nule în totalitate sau parțial sau sunt anulate, restul acordului și acești termeni și condiții vor rămâne în vigoare, iar prevederea în cauză va fi imediat înlocuit cu o prevedere de comun acord care apropie cât mai mult posibil domeniul de aplicare al originalului.
 6. Situațiile care nu sunt reglementate în acești termeni și condiții generale trebuie să fie evaluate „în spiritul” acestor termeni și condiții generale.
 7. Incertitudinile cu privire la interpretarea sau conținutul uneia sau mai multor prevederi ale termenilor și condițiilor noastre trebuie interpretate „în spiritul” acestor termeni și condiții generale.Articolul 4 - Oferta

 

 1. Dacă o ofertă are o perioadă limitată de valabilitate sau este făcută sub rezerva unor condiții, acest lucru va fi menționat în mod expres în ofertă.
 2. Oferta este fără obligații. Antreprenorul este îndreptățit să modifice și să adapteze oferta.
 3. Oferta conține o descriere completă și exactă a produselor și/sau serviciilor oferite. Descrierea este suficient de detaliată pentru a permite o evaluare bună a ofertei de către consumator. Daca antreprenorul foloseste imagini, acestea sunt o reprezentare fidela a produselor si/sau serviciilor oferite. Greșelile evidente sau erorile din ofertă nu obligă antreprenorul.
 4. Toate imaginile și specificațiile din ofertă sunt orientative și nu pot da naștere la despăgubiri sau rezilierea contractului.
 5. Imaginile care însoțesc produsele sunt o reprezentare adevărată a produselor oferite. Antreprenorul nu poate garanta că culorile afișate corespund exact culorilor reale ale produselor.
 6. Fiecare ofertă conține astfel de informații încât să îi fie clar consumatorului care sunt drepturile și obligațiile asociate cu acceptarea ofertei. Aceasta se referă în special la:

  • prețul cu taxe incluse (schema de marjă se aplică bunurilor uzate și TVA de 21% la bicicletele KTM noi)
  • costurile posibile de expediere;
  • modul în care va fi încheiat acordul și ce acțiuni sunt necesare pentru aceasta;
  • dacă se aplică sau nu dreptul de retragere;
  • modul de plată, livrarea și executarea contractului;
  • perioada de acceptare a ofertei sau perioada în care întreprinzătorul garantează prețul;
  • valoarea tarifului pentru comunicațiile la distanță în cazul în care costurile de utilizare a tehnologiei pentru comunicațiile la distanță sunt calculate pe o bază diferită de tariful de bază obișnuit pentru mijloacele de comunicare utilizate;
  • dacă acordul este arhivat după încheierea sa și, dacă da, unde poate fi consultat de consumator;
  • modul în care consumatorul, înainte de încheierea contractului, poate verifica datele furnizate de acesta în contextul acordului și, dacă dorește, le poate restaura;
  • orice alte limbi în care, pe lângă olandeză, poate fi încheiat acordul
  • codurile de conduită la care s-a supus antreprenorul și modul în care consumatorul poate consulta aceste coduri de conduită pe cale electronică; și
  • durata minimă a contractului la distanță în cazul unei tranzacții pe termen lung.Articolul 5 - Acordul

 

 1. Acordul se încheie, sub rezerva prevederilor paragrafului 4, la momentul acceptării de către consumator a ofertei și respectării condițiilor stabilite.
 2. Dacă consumatorul a acceptat oferta electronic, antreprenorul va confirma imediat primirea acceptării ofertei electronic. Atâta timp cât acordul acestei acceptări nu a fost confirmat de către întreprinzător, consumatorul poate rezilia contractul.
 3. Dacă acordul este încheiat electronic, întreprinzătorul va lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a securiza transferul electronic de date și pentru a asigura un mediu web securizat. În cazul în care consumatorul poate plăti electronic, întreprinzătorul va lua măsurile de securitate corespunzătoare.
 4. Întreprinzătorul poate - în cadrul legal - să se informeze dacă consumatorul își poate îndeplini obligațiile de plată, precum și toate acele fapte și factori care sunt importanți pentru încheierea responsabilă a contractului la distanță. Daca in baza acestei investigatii, intreprinzatorul are motive temeinice sa nu incheie contractul, acesta este indreptatit sa refuze o comanda sau o cerere motivata sau sa ataseze conditii speciale la executare.
 5. Întreprinzătorul va transmite consumatorului următoarele informații împreună cu produsul sau serviciul, în scris sau în așa fel încât acesta să poată fi stocat de consumator într-un mod accesibil pe un suport de date durabil:

 

  • adresa de vizită a sucursalei antreprenorului la care consumatorul se poate adresa cu reclamații;
  • condițiile în care și modul în care consumatorul își poate exercita dreptul de retragere, sau o declarație clară cu privire la excluderea dreptului de retragere;
  • informațiile despre garanții și serviciul post-vânzare existent;
  • informațiile incluse la articolul 4, alineatul 3 din prezentele condiții, cu excepția cazului în care întreprinzătorul a furnizat deja aceste informații consumatorului înainte de încheierea contractului;

 

 1. În cazul unei tranzacții cu durată, prevederea din paragraful anterior se aplică numai primei livrări.
 2. Fiecare acord este încheiat în condițiile suspensive de disponibilitate suficientă a produselor în cauză.Articolul 6 - Dreptul de retragere

 

 1. La achiziționarea de produse online, consumatorul are opțiunea de a rezilia contractul fără a oferi motive în termen de 14 zile. Această perioadă de reflecție începe în ziua următoare primirii produsului de către consumator sau un reprezentant desemnat în prealabil de consumator și adus la cunoștința antreprenorului.
 2. În perioada de răcire, consumatorul va manipula produsul și ambalajul cu grijă. Acesta va despacheta sau va folosi produsul doar în măsura necesară pentru a evalua dacă dorește să păstreze produsul (doar pe drum și nu în pădure). În cazul în care își exercită dreptul de retragere, acesta va returna întreprinzătorului produsul cu toate accesoriile furnizate și – dacă este rezonabil posibil – în starea și ambalajul original, în conformitate cu instrucțiunile rezonabile și clare furnizate de antreprenor.
 3. Dacă consumatorul dorește să-și exercite dreptul de retragere, el este obligat să informeze întreprinzătorul despre acest lucru în termen de 14 zile de la primirea produsului. Consumatorul trebuie să facă cunoscut acest lucru prin completarea formularului de contact sau prin intermediul unui alt mijloc de comunicare precum e-mail. După ce consumatorul a indicat că dorește să își exercite dreptul de retragere, clientul trebuie să returneze produsul în termen de 14 zile. Consumatorul trebuie să dovedească că bunurile livrate au fost returnate la timp, de exemplu prin intermediul dovezii de expediere.
 4. Dacă clientul nu a indicat că dorește să își exercite dreptul de retragere după expirarea perioadelor menționate la alineatele (2) și (3). nu a returnat produsul antreprenorului, achiziția este un fapt.

   

  Articolul 7 - Costuri în caz de retragere

   

  1. Dacă consumatorul își exercită dreptul de retragere, maximum costurile de retur vor fi suportate de acesta.
  2. Dacă consumatorul a plătit o sumă, antreprenorul va rambursa această sumă cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 14 zile de la anulare. Acest lucru este supus condiției ca produsul să fi fost deja primit înapoi de către comerciantul online sau ca dovada concludentă a returnării complete să poată fi furnizată. Rambursările vor fi efectuate prin aceeași metodă de plată folosită de consumator, cu excepția cazului în care consumatorul își dă acordul expres cu o altă metodă de plată.
  3. Dacă produsul este deteriorat din cauza manipulării neglijente de către consumator însuși, consumatorul este răspunzător pentru orice reducere a valorii produsului.
  4. Consumatorul nu poate fi tras la răspundere pentru deprecierea produsului dacă întreprinzătorul nu a furnizat toate informațiile cerute de lege cu privire la dreptul de retragere, acest lucru trebuie făcut înainte de încheierea contractului de cumpărare.  Articolul 8 - Excluderea dreptului de retragere

   

  1. Întreprinzătorul poate exclude dreptul de retragere al consumatorului pentru produsele descrise la alineatele 2 și 3. Excluderea dreptului de retragere se aplică numai dacă întreprinzătorul a precizat clar acest lucru în ofertă, cel puțin în timp înainte de încheierea contractului.
  2. Excluderea dreptului de retragere este posibilă numai pentru produsele:

   

   • care au fost create de antreprenor în conformitate cu specificațiile consumatorului;
   • care sunt în mod clar de natură personală;
   • care prin natura lor nu pot fi returnate;
   • care au fost achiziționate din magazin și nu au fost comandate online
   • care se poate deteriora sau îmbătrâni rapid;
   • al cărui preț este supus fluctuațiilor de pe piața financiară asupra căreia antreprenorul nu are nicio influență;

   

  Articolul 9 - Prețul

   

  1. Pe perioada de valabilitate precizată în ofertă, prețurile produselor și/sau serviciilor oferite nu vor fi majorate, cu excepția modificărilor de preț ca urmare a modificărilor cotelor de TVA.
  2. Fără a aduce atingere paragrafului anterior, întreprinzătorul poate oferi produse sau servicii cu prețuri variabile, ale căror prețuri sunt supuse fluctuațiilor de pe piața financiară și asupra cărora antreprenorul nu are nicio influență. Această răspundere față de fluctuații și faptul că toate prețurile menționate sunt prețuri țintă sunt menționate în ofertă.
  3. Creșterile de preț în termen de 3 luni de la încheierea contractului sunt permise numai dacă sunt rezultatul unor reglementări sau prevederi legale.
  4. Creșterile de preț de la 3 luni de la încheierea contractului sunt permise numai dacă antreprenorul a stipulat acest lucru și:
   • acestea sunt rezultatul unor reglementări sau prevederi legale; sau
   • consumatorul are dreptul de a rezilia contractul cu efect din ziua în care majorarea de preț intră în vigoare.

   

  1. Gama de produse este supusăa schemei de marjă pentru bunurile uzate și TVA de 21% la bicicletele noi de la KTM.
  2. Toate prețurile sunt supuse erorilor de tipărire și de tipar. Nu se acceptă nicio răspundere pentru consecințele erorilor de tipărire și de tipar. In cazul unor erori de tipar si de tipar, antreprenorul nu este obligat sa livreze produsul la pretul incorect.  Articolul 10 - Conformitate și garanție

   

  1. Antreprenorul garantează că produsele și/sau serviciile respectă acordul, specificațiile menționate în ofertă, cerințele rezonabile de fiabilitate și/sau utilizare și cerințele existente la data încheierii acordului și/sau reglementări guvernamentale. Dacă este de acord, antreprenorul garantează, de asemenea, că produsul este potrivit pentru alte utilizări decât cele normale.
  2. Garanția este acordată de vânzător pentru o perioadă de 15 luni după cumpărarea/livrarea bicicletei. Garanția se aplică cumpărătorului și nu altor cesionari ulterioare. Garantia nu afecteaza drepturile legale pe care cumparatorul nu le are in exercitarea unei profesii sau afaceri. Drepturile legale menționate mai sus (inclusiv dreptul ca bicicleta să respecte acordul la livrare (vezi Cartea 7 din Codul civil olandez) nu se aplică unui cumpărător care acționează în exercitarea unei profesii sau afaceri. Componentele precum furcile față, suspensia spate și tija telescopică au o garanție limitată de 6 luni, sub rezerva necesității de întreținere regulată în această perioadă.

  3. Reparațiile sau înlocuirea pieselor în timpul întreținerii normale, obișnuite, în măsura în care aceasta nu rezultă din executarea defectuoasă a întreținerii efectuate înainte de livrare (consultați sfaturile noastre de întreținere pentru mai multe informații) nu sunt acoperite. garanția. De asemenea, garanția nu acoperă defectele care decurg din intenție, utilizare greșită sau reparații care nu au fost efectuate în compania vânzătorului sau la instrucțiunile acestuia. Nici nu există o cerere de garanție pentru daune cauzate de participarea la concursuri de viteză și teste de viteză.Pentru menținerea garanției este necesară menținerea inspecției și verificării programării de service.

  4. Garanția acoperă reparațiile gratuite pentru defecte și defecte, cu condiția ca acestea să nu decurgă din situațiile de mai sus. Dacă este necesar, înlocuim piesele defecte cu componente identice/egale sau în unele cazuri de altă calitate în funcție de timpii de livrare a pieselor în cauză. Vă rugăm să rețineți: deteriorarea vopselei sau uzura pieselor precum plăcuțe de frână, anvelope, lanțuri, pinioane, spițe, butuci de roți și rulmenți nu sunt acoperite de garanție.

  5. Garanția nu se extinde la despăgubiri pentru daunele aduse persoanelor și bunurilor rezultate din absența sau defectul pieselor sau orice alte costuri pe care cumpărătorul le poate suporta ca urmare.

  6. H&B Exclusive nu va aproba cererile de garanție pentru reparațiile efectuate în afara atelierului nostru fără aprobarea prealabilă. Dacă o bicicletă a fost demontată sau lucrată de un atelier extern înainte de a fi raportată sau dezvăluită în scris către H&B Exclusive (sau de către un atelier partener cu aprobarea H&B Exclusive), nu putem aplica garanția deoarece nu putem determina dacă acest lucru a cauzat problema a provenit.

    

   Indiferent de situație, la H&B Exclusive ne străduim să oferim cea mai bună soluție pentru toți clienții noștri, chiar dacă produsul nu mai este în garanție.

   

  Articolul 11 ​​- Livrare și executare

   

  1. Întreprinzătorul va avea cea mai mare grijă atunci când primește și execută comenzile pentru produse și atunci când evaluează cererile de prestare a serviciilor.
  2. Locul de livrare este adresa pe care consumatorul a furnizat-o companiei.
  3. Cu respectarea cuvenită a celor menționate la paragraful 4 al prezentului articol, societatea va executa comenzile acceptate cu promptitudine, dar nu mai târziu de 30 de zile, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o perioadă de livrare mai mare. În cazul în care livrarea este întârziată, sau dacă o comandă nu poate fi onorată sau poate fi îndeplinită doar parțial, consumatorul va fi anunțat despre aceasta în cel mult 30 de zile de la plasarea comenzii. În acest caz, consumatorul are dreptul de a rezilia contractul fără costuri. Consumatorul nu are dreptul la despăgubiri.
  4. Toate termenele de livrare sunt orientative. Consumatorul nu poate obține niciun drept din niciuna dintre perioadele menționate. Depășirea unui termen nu dă dreptul consumatorului la despăgubiri.
  5. În cazul dizolvării în conformitate cu paragraful 3 al prezentului articol, întreprinzătorul va rambursa suma plătită de consumator cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 14 zile de la dizolvare.
  6. La rezervarea unui produs, la acceptarea unei oferte sau la plata unui avans parțial pentru o bicicletă, în unele cazuri se aplică un avans de până la 50% din prețul total al produsului.
  7. O plată în avans, o plată parțială sau o rezervare a unei biciclete, conform articolului 6 de mai sus înseamnă un acord care poate fi dizolvat dacă întreprinzătorul nu și-a respectat acordurile, de exemplu daune care nu sunt menționate, culoare diferită, dimensiune sau produs diferit nu poate fi livrat de către antreprenor. În acest caz, consumatorul are dreptul la avansul plătit anterior. În toate celelalte cazuri în care un acord este reziliat, avansul reținut de întreprinzător este considerat o compensație pentru faptul că produsul ar fi putut fi vândut între timp, iar antreprenorul suferă prejudicii ca urmare.
  8. Dacă livrarea unui produs comandat se dovedește imposibilă, antreprenorul va depune toate eforturile pentru a pune la dispoziție un articol de înlocuire. Cel târziu la livrare, se va preciza într-un mod clar și ușor de înțeles că va fi livrat un articol de înlocuire. Pentru articolele înlocuite dreptul de retragere nu poate fi exclus. Costurile oricărei retururi sunt suportate de antreprenor.
  9. Riscul de deteriorare și/sau pierdere a produselor revine întreprinzătorului până în momentul livrării către consumator sau unui reprezentant desemnat în prealabil și adus la cunoștința antreprenorului, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel.

   

  Articolul 12 - Plata

   

  1. Cu excepția cazului în care se convine altfel, sumele datorate de consumator trebuie plătite în termen de 7 zile lucrătoare de la începerea perioadei de reflecție menționate la articolul 6 alineatul (1). În cazul unui acord de furnizare a unui serviciu, această perioadă începe după ce consumatorul a primit confirmarea acordului.
  2. Consumatorul are obligația de a raporta imediat inexactitățile în detaliile de plată furnizate sau declarate întreprinzătorului.
  3. În caz de neplată de către consumator, antreprenorul are dreptul, sub rezerva restricțiilor legale, de a percepe costurile rezonabile comunicate consumatorului în prealabil.  Articolul 13 - Procedura de contestare

   

  1. Întreprinzătorul are o procedură de reclamații suficient de mediatizată și tratează reclamația în conformitate cu această procedură de reclamații.
  2. Plângerile cu privire la îndeplinirea contractului trebuie să fie depuse complet și clar descrise întreprinzătorului în termen de 14 zile după ce consumatorul a descoperit defectele.
  3. Reclamațiile depuse întreprinzătorului vor primi răspuns în termen de 14 zile de la data primirii. În cazul în care o reclamație necesită un timp de procesare previzibil mai lung, antreprenorul va răspunde în termen de 14 zile cu o confirmare de primire și o indicație despre momentul în care consumatorul se poate aștepta la un răspuns mai detaliat.
  4. Dacă plângerea nu poate fi soluționată de comun acord, apare un litigiu care face obiectul procedurii de soluționare a litigiilor.
  5. În caz de reclamații, un consumator trebuie să contacteze mai întâi antreprenorul.Dacă încă nu a fost găsită o soluție, consumatorul are opțiunea de a-și trata reclamația de către platforma europeană ODR (http://ec.europa.eu/odr).
  6. O plângere nu suspendă obligațiile întreprinzătorului, cu excepția cazului în care antreprenorul indică altfel în scris.
  7. Dacă se constată că o reclamație este justificată de către întreprinzător, antreprenorul va, la alegerea sa, să înlocuiască sau să repare gratuit produsele livrate.

     Articolul 14 - Litigii

   

  1. Acordurile dintre antreprenor și consumator cărora li se aplică acești termeni și condiții generale sunt guvernate exclusiv de legea olandeză. Chiar dacă consumatorul locuiește în străinătate.
  2. Convenția de vânzare de la Viena nu se aplică.  Articolul 15 - Dispoziții suplimentare sau abatetoare


  Dispozițiile suplimentare sau care abate de la acești termeni și condiții generale pot să nu fie în detrimentul consumatorului și trebuie să fie înregistrate în scris sau în așa fel încât să poată fi stocate de consumator într-un mod accesibil pe un suport de date durabil.

   

  Întreținere și recomandări

  H&B Exclusive Vă recomandăm să faceți următoarele pentru a vă menține garanția:

  • După fiecare călătorie, curățați complet, degresați și lubrifiați lanțul și caseta
  • Curățați săptămânal ambele discuri de frână
  • Presiunea recomandată în anvelope este între 1,2 și 2 bar.
  • Efectuați o verificare lunară a pieselor de uzură. O poți face singur. Vă vom arăta.
  • Verificați lichidul fără tub la fiecare 3 luni și completați sau înlocuiți dacă este necesar.
  • Efectuați o verificare a lanțului și a transmisiei la fiecare 3 luni.
  • La fiecare șase luni, bicicleta trebuie să primească o verificare periodică în timpul căreia bicicleta este demontată și curățată și lubrifiată temeinic. Acest lucru este important pentru a prelungi vârsta pieselor de uzură.
  • Efectuați o verificare anuală a suspensiei spate și a furcii față.

  În sfârșit, vă recomandăm să vă verificați bicicleta de 3 ori pe an (pentru a verifica uzura plăcuțelor de frână, a discurilor de frână, a transmisiei și pentru a lubrifia bine bicicleta).